Mediation

Waarom kiezen voor Mediation?

Mensen laten soms niet de beste versie van zichzelf zien. Dat gaat ten koste van de werksfeer, het geeft een gevoel van onveiligheid en wantrouwen. Mensen gaan met tegenzin naar hun werk, het heeft effect op hun privéleven en kan zelfs zorgen voor fysieke en mentale problemen.

Herken je de volgende signalen?

[

Steeds dezelfde medewerker die bij je komt klagen over de ander?

[

Er spanningen zijn tijdens overleggen waarbij het onmogelijk lijkt met elkaar in gesprek te gaan?

[

Emoties soms hoog oplopen?

[

Er iedere keer weer ‘oud zeer’ op tafel komt?

[

Er niet meer naar elkaar geluisterd wordt?

[

Er de kans bestaat op mogelijke uitval van een medewerker?

Schakel tijdig hulp om te voorkomen dat het nog erger wordt. Laat mij je helpen! 

Als onafhankelijke ‘buitenstaander’ bied ik een veilige ruimte waarbinnen betrokkenen openlijk kunnen spreken en luisteren naar elkaars perspectieven. Het doel is niet alleen om het huidige conflict op te lossen, maar ook om duurzame verbeteringen te realiseren in de onderlinge relatie en een positieve stap te zetten richting herstel en groei.

Ga er niet vanuit dat het zich vanzelf wel oplost. Voorkom erger!

Wat kun je verwachten van Mediation MET IMPACT

[

Onpartijdigheid:

Deelnemers hebben recht op een neutrale begeleider waarbij betrokkenen zich gehoord en gerespecteerd voelen.

[

Vertrouwelijkheid

Datgene wat tijdens de sessies wordt besproken, wordt niet gedeeld met anderen.

[

Vrijwilligheid

Deelname aan Mediation is vrijwillig, anders werkt het niet. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief bijdragen aan het vinden van oplossingen.

Kennismaken?

Nieuwsgierig wat ik voor je team, voor je medewerker(s) of voor jou kan betekenen?
Bel me!

06-14378359

of gebruik het contactformulier hiernaast.